/ 2003 /  
ANIMAL HEALTH STATUS


 Home page of HandiSTATUS   Help: codes   |   definitions

2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996

Country/Territory Occur. Spe Number of Control measures Number of animals Note
outbreaks cases deaths destroyed slaughtered vaccinated
 Afghanistan (10/1995)                  
 Albania (1934)                  
 Algeria 0000 bov        *        
 Andorra 0000 ***        S * Qf        
 Angola (1972) bov        S * Qf Vp        
 Argentina 0000 bov        * Qf        
 Australia (1923) ***        * Qf Su        
 Austria (1881)                  
 Azerbaijan (1928)                  
 Bahrain (1980)                  
 Bangladesh -                  
 Belarus 0000 ***        * Qf        
 Belgium (1920)                  
 Belize 0000                  
 Benin (1987)                  
 Bhutan (1971)                  
 Bolivia 0000                  
 Bosnia and Herzegovina (1883)                  
 Botswana (1899)                  
 Brazil (1921) bov        * Su Qf        
 Brunei Darussalam -                  
 Bulgaria (1913)                  
 Burkina Faso (06/1988)                  
 Burundi (1934)                  
 Cambodia (1964)                  
 Cameroon (1986) bov        Cr * Su Qf Vp        
 Canada 0000 ***        * Qf        
 Cape Verde 0000                  
 Cayman Islands 0000                  
 Central African Republic (1983)                  
 Chad (1983)                  
 Chile 0000 bov        * Su Qf        
 China (People's Rep. of) (1955)                  
 Colombia 0000 bov        * Qf        
 Comoros 0000                  
 Congo (Dem. Rep. of the) (1961)                  
 Congo (Rep. of the) 0000                  
 Cook Islands 0000                  
 Costa Rica 0000 bov        * Qf        
 Côte d'Ivoire (1986)                  
 Croatia (1883)                  
 Cuba 0000 bov        * Qf S Vp ...   ...      
 Cyprus 0000 ***        S * Qf Vp        
 Czech Republic (1881)                  
 Denmark (1782) ***        S * Qf Qi Vp        
 Djibouti (1985) ***        Su        
 Dominican Rep. 0000 ***        * Qf Vp        
 Ecuador 0000                  
 Egypt (1986) bov        * Su Qf Vp        
 El Salvador 0000                  
 Eritrea (01/1995)                  
 Estonia 0000 bov        * Qf        
    cap        * Qf        
    ovi        * Qf        
 Ethiopia (12/1995) bov        * Qi Su        
 Falkland Islands/Malvinas 0000 bov        * Qf Vp        
 Fiji 0000                  
 Finland (1877) ***        S * Vp        
 Former Yug. Rep. of Macedonia 0000 ***        S * Qf        
 France (1870) ***        * Qf S Su        
 French Guiana 0000 bov        S * Qf        
 French Polynesia 0000 bov        Su Qf        
    o/c        Su Qf        
 Gabon 0000                  
 Georgia (1989)                  
 Germany (1870) ***        * Qf Qi Vp Z        
 Ghana (08/1988)                  
 Greece (1926)                  
 Grenada 0000                  
 Guadeloupe (France) 0000 bov        S * Qf        
 Guatemala 0000                  
 Guinea (1967) bov        * Su        
 Guinea-Bissau (1967)                  
 Haiti 0000                  
 Honduras 0000 bov        * Qf Su        
 Hong Kong (P.R. China) (1950)                  
 Hungary (1881) bov        S * Qf Vp        
 Iceland 0000                  
 India (06/1995) ***        * Qf Su Te Vp        
 Indonesia (1907)                  
 Iran (03/1994) ***        * Qf Qi Sp Su        
 Ireland (1866) ***        S * Qf Vp        
 Israel (1983) bov        * Qf Qi        
 Italy (1947)                  
 Jamaica 0000 bov        * Su Qf        
 Japan (1922) bov        Qf S        
    buf        Qf S        
    o/c        Qf S        
 Jordan (1972) ***        * Qf Vp        
 Kazakhstan (1928) bov        * V     86500    
 Kenya (10/2001) bov        * Qi Su V Z     149130    
 Korea (Rep. of) (1931)                  
 Kuwait (1985) bov        * Su Qf        
    fau        * Qf        
    o/c        * Su Qf        
 Kyrgyzstan 0000                  
 Laos (1966) ***        * Qf Su Vp        
 Latvia (1921) bov        * Qf M       N.
 Lebanon (1982) bov        * Sp Vp        
 Lesotho (1896)                  
 Libya (1963)                  
 Liechtenstein -                  
 Lithuania 0000 bov        * Qf Qi M Vp        
    cap        * Qf Qi M Vp        
    fau        * Qf Qi M Vp        
    ovi        * Su Qf Qi M Vp        
 Luxembourg 0000                  
 Madagascar 0000                  
 Malawi 0000                  
 Malaysia (Peninsular) (1935)                  
 Malaysia (Sabah) 0000                  
 Malaysia (Sarawak) 0000 ***        Qf        
 Mali (09/1986)                  
 Malta 0000                  
 Martinique (France) 0000 bov        S * Qf        
 Mauritania +? fau        S       N.
 Mauritius 0000                  
 Mexico 0000                  
 Moldavia 0000 bov        * Qf Vp        
    ovi        * Qf Vp        
 Mongolia (03/1992) ***        * Qf        
 Morocco 0000 bov        * Qf        
 Mozambique (1896)                  
 Myanmar (1957) bov        Qf Vp        
    buf        Qf Vp        
    o/c        Qf Vp        
 Namibia (1905)                  
 Nepal (1990)                  
 Netherlands (1869) bov        * Vp        
    cap        * Vp        
    fau        * Vp        
    ovi        * Vp        
 New Caledonia 0000 ***        * Su Qf Vp        
 New Zealand 0000 ***        * Su Qf        
 Nicaragua 0000                  
 Niger (1986)                  
 Nigeria (1987) bov        * Te Su Qf Vp       N.
 Northern Mariana Islands 0000                  
 Norway 0000 bov        S * Qf Qi Vp Z        
 Oman (10/1995)                  
 Pakistan (09/2000)                  
 Palau 0000 ***        * Qf        
 Panama 0000                  
 Papua New Guinea -                  
 Paraguay 0000 ***        Qf        
 Peru 0000 bov        *        
 Philippines (1955)                  
 Poland (1921)                  
 Portugal 0000                  
 Puerto Rico 0000                  
 Qatar (1987) bov        V     500   N.
 Reunion (France) (1902) bov        S * Qf        
 Romania (1886) ***        S * Te Qf Qi Vp        
 Russia (08/1998) bov        * M        
 Saint Kitts and Nevis 0000 ***        * Qf        
 Saint Vincent & the Grenadines 0000 ***        Qf        
 Samoa (Western) 0000                  
 Sao Tome and Principe -                  
 Saudi Arabia (1999)                  
 Senegal (1978)                  
 Serbia and Montenegro (1883)                  
 Singapore (1930) ***        S * Qf Vp        
 Slovakia (1881) ***        S * Su Qf Vp        
 Slovenia (1883)                  
 South Africa (1904) bov        * Su Qf        
 Spain 0000                  
 Sri Lanka (03/1994) ***        * Qf Vp        
 Sudan (1998) bov        * Qf Qi V Z        
 Suriname -                  
 Swaziland (1898)                  
 Sweden (1700) ***        S * Vp        
 Switzerland (1871) ***        S * Qf Qi Vp Z        
 Syria (1983)                  
 Taipei China (1950)                  
 Tajikistan (1949)                  
 Tanzania (06/1997)                  
 Thailand (1959)                  
 Togo (1986)                  
 Tokelau 0000                  
 Tonga 0000 bov        * Qf        
    cap        * Qf        
 Trinidad and Tobago 0000                  
 Tunisia 0000                  
 Turkey (01/1996) bov        Su Qf Qi M Vp        
 Turkmenistan 0000                  
 U.K./Great Britain (1877) bov        S * Qf        
 U.K./Guernsey 0000                  
 U.K./Isle of Man 0000                  
 U.K./Jersey 0000                  
 U.K./Northern Ireland (1900) bov        S * Qf Vp        
 Uganda (07/1994)                  
 Ukraine 0000 ***        * Qf Qi Vp        
 United Arab Emirates (06/1995) bov        Qf V     84620    
 United States of America 0000 ***        * Qf S Su Vp       N.
 Uruguay 0000 ***        * Qf        
 Vanuatu 0000 bov        * Qf        
 Venezuela 0000 bov        * Qf        
    o/c        * Qf        
 Vietnam (1977)                  
 Yemen (1995)                  
 Zambia (1896)                  
 Zimbabwe (1898)