/ 1996 /  
ANIMAL HEALTH STATUS


 Home page of HandiSTATUS   Help: codes   |   definitions

2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996

Country/Territory Occur. Spe Number of Control measures Number of animals Note
outbreaks cases deaths destroyed slaughtered vaccinated
 Afghanistan (10/1995) bov ...   ...   ...            
 Albania (1934)                  
 Algeria 0000 bov        * P        
 Angola (1972)                  
 Argentina 0000 ***        * P        
 Armenia (1928)                  
 Australia (1923) bov        Qf *        
 Austria (1881) ***        * P Qf S        
 Azerbaijan (1928) bov        * P Q        
 Bahamas 0000 ***        P        
 Bahrain (1980)                  
 Barbados 0000 ***                
 Belarus 0000 ***        * P Q        
 Belgium (1920) ***                
 Belize 0000 ***        P Q S *        
 Benin (1987)                  
 Bhutan (1971) ***        * P Pn te Vp        
 Bolivia 0000 bov        * P        
 Bosnia and Herzegovina (1883) ***                
 Botswana (1899) ***                
 Brazil (1921) bov        P Qf *        
 British Virgin Islands 0000 ***        P        
 Brunei Darussalam - ***                
 Bulgaria (1913) ***                
 Burkina Faso (06/1988) ***        Pn Q V *     1469495    
 Cambodia (1964) bov                
 Cameroon (1986) bov                
 Canada 0000 ***        Qf *        
 Cape Verde 0000 ***                
 Central African Republic - bov                
 Chad (1983) bov        V     2239018    
 Chile 0000 ***        P *        
 China (People's Rep. of) (1955) bov                
 Colombia 0000 ***        * P Qf S        
 Comoros 0000                  
 Congo (Rep. of the) 0000                  
 Cook Islands 0000 ***        P        
 Costa Rica 0000 ***        * P        
 Côte d'Ivoire (1986) ***        Q V        
 Croatia (1883) ***        *        
 Cuba 0000 ***        P Qf *        
 Curaçao (Netherlands Antilles) 0000 bov                
 Cyprus 0000 ***        P Pn Qf S Vp *        
 Czech Republic (1881) ***        P Qf *        
 Denmark (1782) bov        P S *        
 Dominican Rep. 0000 ***        P Qf Vp *        
 Ecuador 0000 ***        P        
 Egypt (1986) bov        Pn Q V *     43392    
    buf             20226    
 El Salvador 0000 bov                
 Eritrea (1995) ***        V     845685    
 Estonia 0000 ***        P Q *        
 Ethiopia (12/1995) ***        V     2218538    
 Falkland Islands/Malvinas 0000 ***        P Qf S        
 Fiji 0000 ***        P Qf        
 Finland (1877) bov        P Q S *        
 Former Yug. Rep. of Macedonia 0000 ***        P *        
 France (1870) bov        P Q S *        
 French Guiana 0000 ***        * P Q S        
 French Polynesia 0000 ***        P        
 Gambia (1965) ***                
 Georgia (1989) ***                
 Germany (1870) ***        * P Qi S        
 Ghana (08/1988) ***                
 Greece (1926) bov        P Q S Vp *        
 Greenland 0000 ***        * P        
 Guadeloupe (France) 0000 bov        * P Q S        
 Guam 0000 bov        * P        
 Guinea (1967) bov                
 Haiti 0000 ***        P        
 Honduras 0000 bov                
 Hong Kong (P.R. China) (1950) bov        *        
 Hungary (1881) ***        * P Q S V Vp        
 Iceland 0000 bov                
 India (06/1995) ***        * Pn Q te V        
 Indonesia (1907) bov                
 Iran (03/1994) bov                
 Iraq + bov ...   ...   ...            
 Ireland (1866) ***        *        
 Israel (1983) bov        P Qf S *        
 Italy (1947) ***        P S *        
 Japan (1922) bov        * P Qf S        
 Jordan (1972) bov        * P Qf te V     8721    
 Kazakhstan (1928)                  
 Kenya + *** 3   ...   ...    * Pa Qi V     2488500    
 Kiribati 0000 ***                
 Korea (Rep. of) (1931) ***        * P Qf S        
 Kuwait (1985) ***        Qf V *     7519    
 Laos (1966) ***        * Qf Su Vp        
 Latvia (1921) ***                
 Lebanon (1982) bov        Pn S       N.
 Lesotho (1896) bov                
 Libya (1963) bov                
 Lithuania 0000 ***        P Q Vp        
 Luxembourg 0000 bov        * P Q S        
 Madagascar 0000 ***                
 Malawi 0000 ***        * Q        
 Malaysia (Peninsular) (1935) ***                
 Malaysia (Sabah) 0000 ***        P *        
 Malaysia (Sarawak) 0000 ***        P *        
 Mali (09/1986) ***             1482815    
 Malta 0000 bov        P Qf S *        
 Martinique (France) 0000 bov        * P Q S        
 Mauritania (1986) bov                
 Mauritius 0000 ***                
 Mexico 0000 ***        * P        
 Moldavia 0000 bov        * P Q te        
 Mongolia (03/1992) ***                
 Morocco 0000 bov        P Qf *        
 Mozambique (1896) bov                
 Myanmar (1957) bov                
 Namibia (1905) bov        P *        
 Nepal (1990)                  
 Netherlands (1869) ***        * P S        
 New Caledonia 0000 ***        P        
 New Zealand 0000 ***        Qf *        
 Nicaragua 0000 ***        P *        
 Niger (1986) bov        * Pn V     422340    
 Norway 0000 ***        P S Vp *        
 Oman (10/1995) ***                
 Pakistan + bov 30   1067   279    Qi T V     2470    
    buf ...   ...   ...    Qi T        
 Palau 0000 bov                
 Panama 0000 bov        P        
 Papua New Guinea 0000 bov                
 Paraguay 0000 ***                
 Peru 0000 ***        P        
 Philippines (1955) bov        P        
 Poland (1921) ***        P S Vp *        
 Portugal 0000 ***                
 Qatar (1987) ***        V     2325    
 Reunion (France) (1902) ***        P Pn Q S *        
 Romania (1886) bov        * P Qf        
 Russia (01/1992) bov        * P V     436000    
 Saint Kitts and Nevis 0000 ***                
 Saudi Arabia + bov ...   6   ...    * Q V        
 Senegal (1978) ***             626000    
 Serbia and Montenegro (1883) bov                
 Seychelles 0000 ***        * P        
 Singapore (1930) bov                
 Slovakia (1881) ***        P *        
 Slovenia (1883) ***        * P Qf S Vp        
 South Africa (1904) bov        P Qf S Vp *        
 Spain 0000 ***        P *        
 Sri Lanka (03/1994) bov        * V     94599    
    buf        *        
 Sudan (04/1991) ***        Q T V        
 Swaziland (1898) ***                
 Sweden (1700) bov        S Vp *        
 Switzerland (1871) ***        P Pn Q S Vp *        
 Syria (1983)                  
 Taipei China (1950) ***        P Q S *        
 Tajikistan (1949) ***                
 Tanzania ? bov ...   ...   ...    Cr Pn Q V *        
    buf ...   ...   ...    Cr Pn Qf *        
    fau 0   0   0    Cr Qf *        
 Thailand (1959) bov        P Qf V *     12485    
    buf        * P Qf V     14746    
 Trinidad and Tobago 0000 ***        P *        
 Tunisia 0000 ***                
 Turkey + bov 1   24   24    * Pn Q S V        
 Turkmenistan 0000 bov                
 U.K./Great Britain (1877) ***                
 U.K./Guernsey 0000 ***        Q S *        
 U.K./Isle of Man 0000 ***        P Q S Vp *        
 U.K./Jersey 0000 ***                
 U.K./Northern Ireland (1900) ***        * P Q S Vp        
 Uganda (07/1994) bov        Qi te V     448369    
 Ukraine 0000 ***        * P Pn Q Vp        
 United Arab Emirates (06/1995) ***                
 United States of America 0000 ***        P Q S *        
 Uruguay 0000 ***        *        
 Uzbekistan 0000 bov        * Pa Qi V     70261    
 Vanuatu 0000 ***        P *        
 Venezuela 0000 ***        P *        
 Vietnam (1977) bov                
 Zambia (1896) bov                
 Zimbabwe (1898) ***        P Vp *