/ 1997 /  
ANIMAL HEALTH STATUS


 Home page of HandiSTATUS   Help: codes   |   definitions

2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996

Country/Territory Occur. Spe Number of Control measures Number of animals Note
outbreaks cases deaths destroyed slaughtered vaccinated
 Albania (1934)                  
 Algeria 0000 bov        * Qf        
 Andorra 0000                  
 Antigua and Barbuda 0000                  
 Argentina 0000 ***        * Qf        
 Armenia (1928) bov        Qi * Qf V     170161    
 Australia (1923) bov        Qf        
 Austria (1881) ***        * Qf S        
 Azerbaijan (1928) ***        * V     460029    
 Bahamas 0000 ***        * Qf        
 Bahrain (1980)                  
 Bangladesh (1958)                  
 Barbados 0000                  
 Belarus 0000 ***        * Qf        
 Belgium (1920)                  
 Belize 0000                  
 Benin (1987)                  
 Bhutan (1971) bov        * M Qf Qi Su Te Vp        
    buf        * M Qf Qi Su Te Vp        
 Bolivia 0000                  
 Bosnia and Herzegovina (1883)                  
 Botswana (1899)                  
 Brazil (1921)                  
 Brunei Darussalam -                  
 Bulgaria (1913)                  
 Burkina Faso (06/1988)                  
 Burundi (1934)                  
 Cambodia (1964)                  
 Cameroon (1986) ***        * Cr Qf S Su Te V     3500K    
 Canada 0000 ***        * Qf        
 Cape Verde 0000                  
 Chad (1983) bov        Te Su V ...   ...   2015384    
 Chile 0000 ***        * Qf        
 China (People's Rep. of) (1955)                  
 Colombia 0000 bov        Qf S ...   ...      
    buf        Qf S ...   ...      
    fau        Qf S ...   ...      
 Comoros 0000                  
 Congo (Dem. Rep. of the) (1961)                  
 Congo (Rep. of the) 0000                  
 Cook Islands 0000                  
 Costa Rica 0000                  
 Côte d'Ivoire (1986)                  
 Croatia (1883)                  
 Cuba 0000 ***        * Qf Vp        
 Cyprus 0000 ***        * Qf S Vp        
 Czech Republic (1881) bov        * Qf S        
 Denmark (1782) ***        * Qf S        
 Dominica 0000                  
 Dominican Rep. 0000 ***        * Qf Vp        
 Ecuador 0000                  
 Egypt (1986) bov        * Qf Su Vp        
 El Salvador 0000 bov        Qf * 0   0   0    
 Eritrea (01/1995) bov        M Qi * Qf Te Su V Z ...   ...   511648    
 Estonia 0000 bov        * Qf        
 Ethiopia (12/1995)                  
 Falkland Islands/Malvinas 0000 ***        Qf        
 Fiji 0000                  
 Finland (1877) ***        * Qf S        
 Former Yug. Rep. of Macedonia 0000 bov        * Qf        
 France (1870) bov        S * Qf 0   0      
 French Guiana 0000                  
 French Polynesia 0000 ***        Qf Su        
 Gabon 0000                  
 Gambia (1965)                  
 Georgia (1989)                  
 Germany (1870) bov        Qi * Qf S Vp ...   ...      
 Ghana (08/1988) ***        * Qf Su Te        
 Greece (1926) ***        * Qf Te Su Z        
 Greenland 0000                  
 Grenada 0000                  
 Guadeloupe (France) 0000                  
 Guam 0000                  
 Guatemala 0000                  
 Guinea (1967)                  
 Haiti 0000                  
 Honduras 0000                  
 Hong Kong (P.R. China) (1950)                  
 Hungary (1881) ***        * Qf S Vp        
 Iceland 0000                  
 India (06/1995) ***        Qf Qi Su Te Vp        
 Indonesia (1907)                  
 Iran (03/1994) ***        * Qf Su V     6753567    
 Iraq (1996)                  
 Ireland (1866) ***        * Qf S Vp        
 Israel (1983) bov        * Qf        
 Italy (1947) ***        S * Qf        
 Jamaica 0000                  
 Japan (1922) bov        * Qf S Vp 0   0      
    buf        * Qf S 0   0      
 Jordan (1972) bov        Qf Te V     1870    
 Kazakhstan (1928)                  
 Kenya (12/1996) ***        * Qi Su V     5828K    
 Kiribati 0000                  
 Korea (Rep. of) (1931) ***        * Qf Vp        
 Kuwait (1985) bov        * Qf     6288    
    fau        * Qf        
 Kyrgyzstan 0000                  
 Laos (1966) ***        * Qf Su Vp        
 Latvia (1921) bov        *        
 Lebanon (1982) bov        S Vp ...   ...      
 Lesotho (1896)                  
 Libya (1963)                  
 Lithuania 0000 bov        Vp        
 Luxembourg 0000 bov        * Qf S        
 Madagascar 0000                  
 Malawi 0000 ***        * Qf Su        
 Malaysia (Peninsular) (1935)                  
 Malaysia (Sabah) 0000 ***        *        
 Malaysia (Sarawak) 0000                  
 Mali (09/1986) bov             680477    
 Malta 0000                  
 Martinique (France) 0000                  
 Mauritania ...                  
 Mauritius 0000                  
 Mexico 0000 bov        Qf        
 Moldavia 0000 ***        * Qf Te        
 Mongolia (03/1992) bov        * Qf V     105180    
 Morocco 0000 bov        * Qf        
    buf        * Qf        
 Mozambique (1896) ***        *        
 Myanmar (1957) ***        Su        
 Namibia (1905) bov        * Qf        
 Nepal (1990)                  
 Netherlands (1869)                  
 New Caledonia 0000 ***        * Qf Su Vp        
 New Zealand 0000                  
 Niger (1986)                  
 Nigeria (1987) bov        V     222086    
 Norway 0000 ***        * Qf S Vp        
 Oman (10/1995)                  
 Pakistan +() bov 9   54   ...    Qi V     106432   N.
    buf 6   29   ...    Qi V     45615    
 Palau 0000                  
 Panama 0000                  
 Papua New Guinea 0000                  
 Peru 0000                  
 Philippines (1955)                  
 Poland (1921) ***        * Qf S Vp        
 Portugal 0000                  
 Qatar (1987) bov        V     200    
 Reunion (France) (1902) ***        * Qf S Su        
 Romania (1886) ***        * Qf        
 Russia (01/1992) ***        * V     299K    
 Saint Kitts and Nevis 0000                  
 Saudi Arabia + bov 1   1   ...            
 Senegal (1978)                  
 Serbia and Montenegro (1883)                  
 Seychelles 0000 ***        * Qf        
 Singapore (1930) ***        * Qf S Vp        
 Slovakia (1881) ***        * Qf Su        
 Slovenia (1883)                  
 South Africa (1904) bov        Qf S Su 0   0      
 Spain 0000 bov        *        
 Sri Lanka (03/1994)                  
 Sudan (04/1991)                  
 Suriname 0000                  
 Swaziland (1898)                  
 Sweden (1700) bov        * S Vp 0   0      
    buf        * S Vp 0   0      
    fau        *        
 Switzerland (1871) bov        Qi * Qf Vp        
 Syria (1983)                  
 Taipei China (1950) bov        * Qf Vp        
 Tanzania ? bov 4   ...   ...    M Qi * Qf Te Su V ...   ...   5500000    
 Thailand (1959)                  
 Togo (1986)                  
 Trinidad and Tobago 0000 ***        * Qf        
 Tunisia 0000                  
 Turkey (01/1996)                  
 Turkmenistan 0000                  
 U.K./Great Britain (1877) bov        * Qf S Vp ...   ...      
 U.K./Guernsey 0000 bov        * Qf        
 U.K./Isle of Man 0000 bov        * Qf        
 U.K./Jersey 0000                  
 U.K./Northern Ireland (1900) ***        Qi * Qf Vp        
 Uganda (07/1994)                  
 Ukraine 0000 ***        Qi * Qf Vp        
 United Arab Emirates (06/1995) bov        * S V     ...    
 United States of America 0000 ***        * Qf Su        
 Uruguay 0000 ***        * Qf        
 Uzbekistan 0000 bov        * Qf Te V     34155    
 Vanuatu 0000 ***        * Qf S ...   ...      
 Venezuela 0000 bov        Qf *        
    buf        Qf *        
    fau        Qf *        
 Vietnam (1977)                  
 Wallis and Futuna Islands 0000                  
 Yemen (1995) bov        M V     21951    
 Zimbabwe (1898)