/ 2004 /  
ANIMAL HEALTH STATUS


 Home page of HandiSTATUS   Help: codes   |   definitions

2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996

Country/Territory Occur. Spe Number of Control measures Number of animals Note
outbreaks cases deaths destroyed slaughtered vaccinated
 Afghanistan + bov 89   312   10    V     1125906    
    o/c ...   ...   ...            
 Algeria (04/1999) bov        * Su V     536347    
 Andorra (1969) ***        S * Qf Vp        
 Angola (1974)                  
 Argentina (08/2003) bov        S * Te Su Qf Qi M V Z   ...   ...    
    o/c        S        
    sui        Qf        
 Australia (1871) ***        * Qf Su        
 Austria (04/1981)                  
 Azerbaijan (06/2001) bov        Qf Qi V     2898642    
    ovi        Qf Qi V     3433935    
 Bahrain + bov 60   100   4    Te Qi V     2592    
    o/c 30   65   0    Te Qi V     1656328   N.
 Bangladesh + bov ...   ...   ...    V ...   ...   245824    
    buf ...   ...   ...    V     ...    
    o/c ...   ...   ...    V ...     ...    
 Barbados 0000                  
 Belarus (1982)                  
 Belgium (02/1976)                  
 Belize 0000                  
 Benin + bov 21   7683   63    Sp Su Qf 6   1626      
 Bermuda -                  
 Bhutan + bov 12   ...   ...    * Qf Qi M V     119280   N.
    buf ...   ...   ...    * Qf Qi M V     3385   N.
    cap ...   ...   ...    * Qf Qi M V     ...   N.
    fau ...   ...   ...    Qf        
    ovi ...   ...   ...    * Qf Qi M V     6562   N.
    sui ...   ...   ...    * Qf Qi M V     501    
 Bolivia (09/2003) bov        * Su M V     9756812    
 Bosnia and Herzegovina (1968)                  
 Botswana (2003)                  
 Brazil +() bov 5   15   0    * Te Su Qf Qi M V Z     188653738   N.
 British Virgin Islands 0000                  
 Brunei Darussalam -                  
 Bulgaria (10/1996) bov        Cr * Su Qf Qi M Vp        
 Burkina Faso + bov 53   10034   23    * Qi        
 Burundi + bov 186   22270   ...    Qi V     ...    
    cap 16   182   ...    Qi        
    sui 2   6   ...    Qi        
 Cameroon +() bov 15   ...   ...    S * Qf Qi M ...   ...      
 Canada (1952)                  
 Cape Verde 0000 bov        Qf        
    cap        Qf        
    ovi        Qf        
    sui        Qf        
 Cayman Islands 0000                  
 Central African Republic + bov ...   ...   ...            
 Chad + bov 37   1050   136    Su        
 Chile (08/1987) bov        * Su Qf M Vp        
    cap        * Su Qf M Vp        
    cml        * Su Qf M Vp        
    ovi        * Su Qf M Vp        
    sui        * Su Qf M Vp        
 Colombia + bov 1   107   0    S * Te Su Qf Qi M V Z 107   261   20500312   N.
    buf 0   0   0    S * Qf Qi V Z     42440    
    cap 0   0   0    S * Qf Qi V Z     16136    
    cml 0   0   0    * Qf        
    fau 0   0   0            
    ovi 0   0   0    S * Qf Qi V Z     39403    
    sui 1   2   0    S * Qf Qi V Z 2     121109    
 Comoros 0000                  
 Congo (Dem. Rep. of the) ...                  
 Costa Rica 0000 bov        * Te Qf Vp        
    buf        * Te Qf Vp        
    cap        * Te Qf Vp        
    ovi        * Te Qf Vp        
    sui        * Te Qf Vp        
 Côte d'Ivoire ? bov 3   ...   ...    *        
 Croatia (1978)                  
 Cuba 0000 ***        S * Qf Vp        
 Curaçao (Netherlands Antilles) -                  
 Cyprus (1964)                  
 Czech Republic (1975) bov        S * Qf Vp        
 Denmark (1983) ***        S * Qf Qi Vp        
 Djibouti -                  
 Dominica -                  
 Dominican Rep. 0000 bov        * Su Qf Vp        
 Ecuador + bov 42   873   3    * Su Qf Qi V     2368574   N.
 Egypt (06/2000) bov        * Su Qf V     5113447   N.
    buf        * Su Qf V     3579804   N.
    cap        * Su Qf V     1668516   N.
    cml        * Su Qf V     166707   N.
    ovi        * Su Qf V     5194677   N.
 El Salvador 0000                  
 Eritrea + bov 4   735   0    S Qi V   35   12704   N.
 Estonia (12/1982) bov        * Su Qf Qi Vp       N.
    cap        * Qf Qi Vp        
    ovi        * Qf Qi Vp        
    sui        * Su Qf Qi Vp       N.
 Ethiopia + bov 54   28173   42    * Su V 0   6   0   N.
 Falkland Islands/Malvinas 0000 ***        * Qf Vp        
 Fiji 0000                  
 Finland (1959) ***        S * Vp        
 Former Yug. Rep. of Macedonia (07/1996) ***        S * Qf        
 France (03/2001) ***        * Qf S Su Vp Z        
 French Guiana (1958) bov        S * Qf        
    buf        S        
    cap        S        
    ovi        S        
    sui        S        
 French Polynesia 0000                  
 Georgia (2002) bov               N.
 Germany (01/1988) ***        * Qf Qi Vp Z        
 Ghana + bov 17   1212   4    Sp Su Qf   24      
 Greece (09/2000)                  
 Guadeloupe (France) (1964) ***        S * Qf Vp        
 Guatemala 0000                  
 Guinea (2001) bov        * Su        
 Guinea-Bissau -                  
 Guyana (1978)                  
 Haiti 0000                  
 Honduras 0000 bov        * Qf Su        
    o/c        * Qf Su        
    sui        * Qf Su        
 Hong Kong (P.R. China) + sui 5   1742   121    * Qf V     ...   N.
 Hungary (01/1973) ***        S * Qf M Vp        
 Iceland 0000                  
 India +() bov 588   21988   227    * Qf Qi Te V 0   0   ...   N.
    buf 29   2050   27    * Qf Qi Te V ...   ...   ...    
    o/c 8   501   18    * Qf Qi Te V ...   ...   ...    
    sui 11   182   22    * Qf Qi Te V ...   ...   ...    
 Indonesia (1983)                  
 Iran + bov 186   1339   11    S * Su Qf Qi V   3   8875427   N.
    cml 0   0   0    S * Qf Qi V     19026    
    fau 0   0   0    S * Vp        
    o/c 131   5245   453    * Qf Qi S V   11   15236335    
 Iraq + bov 49   1009   2    * Qf Qi M V     198474    
    buf 12   580   3    * Qf Qi M V     50316    
    o/c 89   7361   10    * Qf Qi M V     4465235   N.
 Ireland (03/2001) ***        S * Qf Vp        
 Israel + bov 5   197   0    * Qf Qi V     500767    
    cap 0   0   0    * Qf Qi V     119129    
    cml 0   0   0    * Qf Qi V     880    
    fau 1   3   0    * Cn Qi V     5    
    ovi 1   25   0    * Qf Qi V     690152    
    sui 0   0   0    * Qf Qi V     1311    
 Italy (06/1993)                  
 Jamaica 0000                  
 Japan (05/2000)                  
 Jordan (1999) bov        * Qf V     86526   N.
    cap        * Qf V     368370    
    ovi        * Qf V     916608   N.
 Kazakhstan (06/2001) bov        * Te Qf M V     5821700   N.
    buf                
    cml        * Qf        
    o/c        * Te Qf M V     8890500   N.
    sui        * Qf        
 Kenya + bov 95   ...   ...    Qf Qi V     710000    
 Korea (Dem. People's Rep.) (1960) ***        * Qf V       N.
 Korea (Rep. of) (06/2002)                  
 Kosovo (Serbia and Montenegro) (1952)                  
 Kuwait + bov 0   0   0    * Su Qf V     17K    
    cap 0   0   0    * Qf        
    cml 0   0   0    * Qf        
    fau 0   0   0    * Qf        
    ovi 1   10   0    * Qf       N.
 Kyrgyzstan +() bov 16   1416   0    * M Qf Qi Su Te V Z     2064922    
 Latvia (11/1987) ***        * Qf Vp        
 Lebanon (2003)                  
 Libya (06/2003)                  
 Liechtenstein -                  
 Lithuania (1982) ***        * M Vp       N.
 Luxembourg (1964)                  
 Madagascar 0000                  
 Malawi +() bov 1   1306   3    Sp Cr * Te Su Qf Qi V Z ...   ...   86898    
 Malaysia (Peninsular) + bov 37   6082   18    Qi V     72522   N.
    buf ...   147   ...    Qi V     807    
    cap ...   152   1    Qi V     1053    
    ovi ...   85   ...    Qi V     2319    
 Malaysia (Sabah) 0000                  
 Malaysia (Sarawak) 0000 ***        Qf Vp        
 Mali + bov 3   375   0    Su        
 Malta (04/1978)                  
 Martinique (France) 0000 bov        S * Qf Vp Z        
    cap        S * Qf Vp Z        
    ovi        S * Qf Vp Z        
    sui        S * Qf Vp Z        
 Mauritius 0000                  
 Mexico (1954)                  
 Moldavia (1980) bov        * Te Qf Vp       N.
    cap        * Te Qf Vp       N.
    ovi        * Te Qf Vp       N.
    sui        * Te Qf Vp       N.
 Mongolia + bov 3   408   ...     408   ...      
    cap ...   ...   ...     ...   ...      
    cml ...   ...   ...     ...   ...      
    ovi ...   828   ...     828   ...      
 Morocco (04/1999) bov        S * Te Qf Qi M V     2033983    
    cap        S * Te Qf Qi M        
    cml        S * Qf Qi        
    ovi        S * Te Qf Qi M        
 Mozambique (08/2003)                  
 Myanmar + bov 27   2947   20    M        
    sui 7   32   0    M        
 Namibia (08/2000) bov        * Qf Qi Su V Z     377366    
 Nepal + bov 387   10399   88    V     17751   N.
    buf 280   5392   37    V     11041    
    cap 154   2883   58    V     2340    
    ovi 53   836   19    V     94    
    sui 5   15   0    V     75    
 Netherlands (04/2001) bov        * Su Vp        
    cap        * Su Vp        
    fau        *        
    ovi        * Su Vp        
    sui        * Su Vp        
 New Caledonia 0000 ***        * Su Qf Vp        
 New Zealand 0000 ***        * Su Qf        
 Nicaragua 0000                  
 Niger + bov 99   234   4    * M Su V     ...    
 Nigeria + bov 1   2   0    * Te Su Qi M     1457   N.
 Norway (1952) bov        S * Qf Qi Vp Z        
 Oman + bov 52   233   1    * M V     37832    
    cap ...   124   5    * M V     183351    
    ovi ...   3   0    * M V     27951    
 Palestinian Auton. Territories + bov 2   2   0    Sp * Qf V   1   391    
    ovi 1   15   0    Sp * Qf V   2   16000    
 Panama 0000                  
 Paraguay (07/2003) bov        * Te Su Qf Qi M V     9021911    
 Peru +() bov 26   132   0    S * Te Su Qf Qi M V Z 8   124   42010   N.
 Philippines +() sui 123   1240   71    Sp Te Su Qf Qi M V Z 497   117   ...    
 Poland (1971) ***               N.
 Portugal (1984) bov        * Su Qf Vp        
 Qatar (04/2001) bov        V     226    
    cap        V     8440    
    ovi        V     15147    
 Reunion (France) 0000 bov        S * Qf Vp Z        
    cap        S * Qf Vp Z        
    fau        S * Qf Z        
    ovi        S * Qf Vp Z        
    sui        S * Qf Vp Z        
 Romania (1973) bov        S * Te Qf Qi Vp        
    buf        S * Te Qf Qi Vp        
    fau        * Qf Vp        
    o/c        S * Te Qf Qi Vp        
    sui        S * Te Qf Qi Vp        
 Russia + bov 1   80   ...    S * Qi M V Z 940     10500K    
    fau 0   0   0    Cr *        
    ovi 0   0   0    * M V Z     7500K    
    sui 0   0   0    * M V Z     117100    
 Rwanda + bov ...   ...   ...    S Qf V ...   ...   ...    
 Saint Kitts and Nevis 0000                  
 Saint Vincent & the Grenadines 0000                  
 Samoa (Western) 0000                  
 Sao Tome and Principe -                  
 Saudi Arabia + bov 8   10   ...    * Qi V     ...    
 Senegal + bov 5   7   0            
 Serbia and Montenegro (07/1996)                  
 Seychelles 0000                  
 Singapore (1935) ***        S * Qf Vp        
 Slovakia (1973)                  
 Slovenia (1968)                  
 Somalia ...                  
 South Africa + bov 38   4757      S Cr * Te Su Qf Qi M V Z     ...   N.
 Spain (06/1986) ***        * Su        
 Sri Lanka + bov 29   2340   37    * Qf Qi V     355396   N.
    buf 11   385   11    * Qf Qi V     ...    
    cap 4   85   0    * Qf Qi V     ...    
    sui 5   935   37    * Qf Qi V     ...    
 Sudan + bov 2   ...   ...            
 Swaziland (02/2001)                  
 Sweden (1966) ***        S * Vp        
 Switzerland (1980) ***        S * Qf Qi Vp Z        
 Syria (03/2002) bov        V     1641877   N.
 Taipei China (02/2001) bov        * Su V     252458   N.
    cap        * Su V     298565    
    sui        * Su V     17793509    
 Tajikistan (2003)                  
 Tanzania + bov 116   56610   477    Te V     76000    
 Thailand + bov 119   8182   45    * Su Qf Qi M V     ...    
    buf ...   365   20    * Su Qf Qi M V     ...    
    sui ...   261   11    * Su Qi        
 Timor-Leste -                  
 Togo + bov 83   4366   190    Sp Qi   117     N.
 Trinidad and Tobago 0000 bov        *        
    o/c        *        
 Tunisia (03/1999) bov        Qf V     395175    
    o/c        Qf V     4621042    
 Turkey + bov 74   2136   8    * Su Qf Qi M V Z     83311    
    buf 1   5   0    * Su Qf Qi M V Z     590    
    o/c 6   3978   16    * Su Qf Qi M V Z     58912    
 Turkmenistan (1999) bov        V     187600   N.
    ovi        V     284523    
 U.K./Great Britain (2001)                  
 U.K./Isle of Man 0000                  
 U.K./Jersey (03/1981)                  
 U.K./Northern Ireland (2001) bov        S * Qf Vp        
 Uganda + bov 25   19488   61    S Qf V 11   17   296655   N.
 Ukraine (1988) ***        * Qf Qi Vp        
 United Arab Emirates (2003) bov        S Qf V     40800    
    cap        S Qf V     45000    
    ovi        S Qf V     62000    
 United States of America (1929) ***        * Qf S Su Vp       N.
 Uruguay (08/2001) bov        * Su Qf V     20301K   N.
    cap        * Su Qf        
    ovi        * Su Qf        
    sui        * Su Qf        
 Uzbekistan (1991) bov        * Qf Te V Z     3561936    
    cap        * Qf Te Z        
    ovi        * Qf Te V Z     4019230   N.
    sui        * Qf Te V Z     21925    
 Vanuatu 0000                  
 Venezuela + bov 33   1400   6    * Su Qf Qi M V     10250261   N.
    buf 0   0   0    * Su Qf Qi M V     ...    
    cap 0   0   0    * Su Qi        
    sui 0   0   0    * Su Qf Qi M V     ...    
 Vietnam + bov 20   747   24    Sp * Su Cn Qf Qi M V 4   ...   3230000   N.
    buf 17   255   0    Sp * Su Cn Qf Qi M V   ...   1503100    
    sui 4   101   56    Sp * Su Cn Qf Qi M V 59   ...   855000    
 Wallis and Futuna Islands ...                  
 Yemen + bov 133   624   20    Te       N.
    cap 16   87   10    Te       N.
    ovi 24   251   12    Te       N.
 Zambia + bov 15   150000   30    Qi V     200000    
 Zimbabwe + bov 86   5039   2    S Cr Te Su Qf Qi M V Z     1192829